Menu Sluiten

Over “de Bloem”

Historisch overzicht

Aangenomen mag worden, dat het initiatief om tot de oprichting van een rederijkerskamer te komen in 1867 werd genomen door Dhr. R. Van Kleef gemeenteontvangen te De Wijk. Samen met Willem Koops en Bart Lubberink kwam hij op 6 februari 1867 tot het besluit van de oprichting van “De Bloem”. Het felt dat in het midden van de vorige eeuw op diverse plaatsen declamatie- en reciteerclubs werden opgericht in de vorm van rederijkerskamers zal er toe bijgedragen hebben dat ook in De Wijk een rederijkerskamer werd gesticht. De vereniging legde zich al spoedig toe op het toneelspel. „De Bloem” was niet de eerste vereniging in deze provincie. Reeds in 1850, ja zelfs daarvoor, kennen wij in Drenthe meerdere reciteervereni-gingen, verenigingen tot beoefening van de uiterlijke welsprekendheid, toneelverenigingen en rederijkerskamers. Maar “De Bloem” heeft zich al deze jaren staande kunnen houden. Ongetwijfeld heeft vooral in de 19e eeuw “De Bloem” in belangrijke mate bijgedragen tot de vorming en ontwikkeling van haar leden. Zo is bekend dat m.n. Prof. Blink en de latere Drentse schrijver Hendrik Tillema deel uitmaakten van “De Bloem”. Later wordt de vormende invloed van de rederijkerskamer van geringere betekenis m.n. door de verdergaande ontwikkeling en bereikbaarheid van onderwijsmogelijkheden. Veel steun heeft de rederijkerskamer in haar beginjaren ondervonden van de toenmalige burgemeester Nijsingh, meester Lubbers van de lagere school en in materiele zin van mevr. A. Hoveman. De emancipatie deed binnen “De Bloem” al snel haar intrede. Waren in de beginjaren uitsluitend mannen lid van de vereniging, al vrij snel deden ook de dames hun intrede bij de rederijkerskamer. Niet alleen in De Wijk maar tot in de verre omtrek werden door “De Bloem” uitvoeringen verzorgd. En dit zeker niet alleen tot genoegen en vermaak van het daar aanwezige publiek. Ook de leden van “De Bloem” bewaren door de jaren heen veelal de beste herinneringen aan dit “uit spelen” gaan. Onverschillig of dit nu in Havelte, Noordseschut, Meppel, Nieuwleusen, Kerkeveld of Zwartsluis plaatst vond, altijd gebeurde er wel iets waar men met plezier aan terug denkt. Niet alleen plaatselijk maar ook provinciaal heeft “De Bloem” zich bestuuriijk gemanifesteerd. Zo werd in 1938 op initiatief van”De Bloem” in De Wijk besloten in Drenthe te komen tot de oprichting van het Provinciaal Drents Rederijkersgenootschap. Een organisatie welke in de 70er jaren tijdelijk opging in de Culturele Raad. Bij het herdenken van de oprichting van het P.D.R. in 1988 middeis een “toneelvierdaagse” werd besloten tot de heroprichting van het thans geheten Drents Centrum voor Amateurtoneel. In de loop van de afgelopen 155 jaren hebben tal van leden zich ingezet voor “De Bloem”. Samen met een groot aantal bestuurders hebben zij er voor zorg gedragen dat “De Bloem” springlevend en vol energie doorgaat in de 20e eeuw.

 

1937, 70 jarig bestaan

Over “de Bloem”